Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
25 март 2015 година

Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт организира на 27 март 2015 г. /петък/ от 10.00 часа в сградата на Националния институт на правосъдието публично представяне на Доклад – Социално-икономически фактори и натовареност на районните съдилища.
Докладът е изготвен в изпълнение на съвместен договор между Министерство на правосъдието и Центъра за изследване на демокрацията и ще предостави изходна база при обсъждане на варианти за преструктуриране на районните съдилища в страната, което е част от реформата на съдебната карта.
За участие във форума са поканени членовете на Висшия съдебен съвет, административни ръководители на районни съдилища, съсловни организации, неправителствени организации, министърът на правосъдието Христо Иванов, заместник – министър – председателя по координацията на европейските политики и институционалните въпроси Меглена Кунева, представители на Постоянната парламентарна комисия по правни въпроси.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд