Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 март 2015 година

Съгласно решение на ВСС по протокол №13/19.03.2015 г. т. 71 срокът за приемане на кандидатури за избор на членове и национално лице/а за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България и Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България се удължава до 20 април 2015 г.

По подробна информация може да намерите в раздел „Съобщения и обществени поръчки”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд