Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 март 2015 година

Висшият съдебен съвет /ВСС/ не образува дисциплинарно производство срещу съдия Владимира Янева по предложение на министъра на правосъдието. Седем от членовете на ВСС гласуваха „за” образуване на дисциплинарно производство, седем гласуваха „против” и четирима се въздържаха.
Доводите за образуване на дисциплинарното производство са свързани с обстоятелството, че предложението е изготвено от компетентен орган и съдържа мотиви и съображения за твърдяното нарушение. Основателността на предложението и неговото доказване са въпроси по същество и не могат да се разглеждат на етап образуване на дисциплинарното производство.
Аргументите, с които не беше подкрепено предложението за образуване на дисциплинарно производство се основават на това, че то изисква преценка на правилността на съдебен акт и в този смисъл се явява прецедент, доколкото е налице функционален имунитет, и ВСС няма право да проверява съдебните актове по същество. В дисциплинарно производство пред ВСС не могат да се използват специални разузнавателни средства и членовете на ВСС нямат достъп до класифицирана информация. Посочено бе и разминаване в предложението между обстоятелствената част и изводите за твърдяното дисциплинарно нарушение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд