Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 март 2015 година

Висшият съдебен съвет предстои да обяви конкурси за повишаване в длъжност и преместване в окръжните и районните съдилища, както и в окръжните и районните прокуратури.

С цел своевременното им провеждане, напомняме на административните ръководители и на кандидатите, които желаят да участват в конкурсите, че е необходимо да следят стриктно за наличието на актуални атестации на участниците и при липса на такива незабавно да отправят предложения за откриване на процедури за периодично атестиране по чл. 196, т. 2 от ЗСВ.

Липсата на актуална атестация води до забавяне провеждането на конкурсните процедури, а Висшият съдебен съвет няма компетентност да инициира процедура за атестиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд