Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
11 март 2015 година

Висшият съдебен съвет разгледа състоянието на мерките по разпределението на делата на случаен принцип /Решение на ВСС по протокол №68/8.12.2014г./ и констатира забавяне по вина на външните експерти. В обсъждането участваха експерти от Министерски съвет и Министерство на правосъдието.
Висшият съдебен съвет прие следните решения:

1. Констатациите от работната група, в намален състав, по отношение на разработената от „Декстро груп” информационна система да се изпратят на разработчика. 
2. Да се изпратят писма да ръководителите на институциите определили експерти за участие в работните групи, които системно не присъстват на заседанията на групите, с молба да потвърдят или откажат по-нататъшното участие на техните експерти.
3. След получаване на отговорите по т.2 да се промени състава на работните групи, с оглед своевременното и качествено изпълнение на поставените задачи.
4. Да се отправи искане до Министъра на правосъдието г-н Христо Иванов за предоставяне за временно ползване от ВСС на сървър с посочени технически параметри, съгласно приложението, за обезпечаване работата на краткосрочните решения за случайно разпределение на делата.
5. Да се гарантира отпускане на допълнителни средства по бюджета на съдебната власт за заплащане на разработките свързани с краткосрочните и дългосрочни решения за случайно разпределение на делата и преписките.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд