Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
06 март 2015 година

Министърът на правосъдието Христо Иванов е внесъл в деловодството на Висшия съдебен съвет предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу съдията от Софийския градски съд Владимира Янева Янева – Манолева /временно отстранена от длъжност на основание чл.230, ал.2 ЗСВ/, за извършено от нея дисциплинарно нарушение по чл. 307, ал.4, т.5 ЗСВ и налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, т.6ЗСВ – дисциплинарно освобождаване от длъжност.
Предложението е изготвено въз основа на фактите, които се съдържат в писмото от председателя на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС) Бойко Рашков, постъпило в Министерството на правосъдието на 18.02.2015 г. С резолюция на Представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова предложението на министър Иванов е изпратено по компетентност на Комисията по дисциплинарните производства на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд