Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
05 март 2015 година

Висшият съдебен съвет взе решение да възложи на комисията по Правни въпроси и комисия „Бюджет и финанси” в срок до 1 април 2015 г. да изготвят предложение до Висшия съдебен съвет за бюджета на съдебната власт и спазването на изискванията на ЗСВ, гарантиране независимостта на бюджета на съдебната власт, както и съответствието с Конституцията и ЗСВ на разпоредбата с чл.2, ал.6 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
Предложението за обсъждане на въпроса, свързан с независимостта на съдебната власт и бюджета за 2015 г.бе внесено от Михаил Кожарев, член на ВСС. Според когото е налице противоречие между нормите на ЗДБРБ за 2015г. и ЗСВ.
В предложението си председателят на Комисия „Бюджет и финанси” обръща внимание, че в чл. 361 ал.4 ЗСВ е регламентирано, че неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за съответната година е за сметка на неизползвани наличности от предходната година и допълнителна субсидия от държавния бюджет. 
За 2014 г. приходната част на бюджета на съдебната власт е бил 140 млн. лева, коригиран с ПМС №452/18.12.2014г. на 123 500 млн. лв. И въпреки това неизпълнението на последната сума е 1 249 млн. лв.
Общо приходите за предходната година са 122 251 млн. лв.
Преходния остатък е 2 923 млн. лв.
За 2015г. приходната част също е определена на 140 млн. лв.
За м. януари 2015г. от план 11 666 млн. лв. Неизпълнението възлиза на 2 956 млн. лв.
Преходния остатък не може да компенсира недостига и неизпълнението, което се очертава още от първия месец на 2015г., от друга страна нормата на нормата на чл.2 ал.6 ЗДБРБ за 2015г. забранява покриването на този недостиг с допълнителна субсидия от държавния бюджет.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд