Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
05 март 2015 година

КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ
НА ТЕМА „ПОЗНАТАТА И НЕПОЗНАТА СЪДЕБНА ВЛАСТ”


Висшият съдебен съвет организира конкурс за ученическо есе на тема „Познатата и непозната съдебна власт”, който е част от инициативата „Дни на отворени врати в съдебната власт” в рамките на дейност „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК

В хода на кампанията ще бъдат проведени шест Дни на отворени врати в петте апелативни района и във ВСС , както следва:

- 9 април 2015г. - в Съдебна палата - гр. Варна, пл. „Независимост” №2; 
- 15 април 2015г. - в Съдебна палата - гр. Бургас, ул. „Александровска” № 101;
- 16 април 2015г. -в Съдебна палата - гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 167;
- 16 април 2015г. - в Съдебна палата – гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16;
- 21 април 2015г. - в Съдебна Палата – гр. София, ул. „Витоша” № 2;
- 18 май 2015г. - в сградата на ВСС – гр.София, ул.” Екзарх Йосиф” №12.
В конкурсите за всеки апелативен район и за ВСС ще бъдат отличени по три есета.

Обявяването на победителите и връчването на наградите - таблет, I-pod и електронна книга, ще се проведе в Деня на отворени врати на съответния апелативен район.

В конкурсите на апелативните райони могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата от съответния апелативен район:

Апелативен район София – области: София, Видин, Враца, Монтана, Перник, Кюстендил и Благоевград. 
Апелативен район Велико Търново – области: Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе.
Апелативен район Варна – области: Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград и Силистра.
Апелативен район Бургас – области: Бургас, Ямбол и Сливен.
Апелативен район Пловдив – области: Пловдив, Пазарджик, Смолян, Стара Загора, Хасково и Кърджали.
В конкурса на ВСС могат да участват учениците от Х-ти до ХІІ-ти клас от училищата в гр.София.

Целта на инициативата е да се повиши правната култура на учениците, да се провокират творческите им търсения и вниманието им към съдебната власт.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 31.03.2015г по електронна поща на съответните адреси:

за Апелативен район София – konkurs.sofia@vss.justice.bg
за Апелативен район В.Търново - konkurs.vtarnovo@vss.justice.bg
за Апелативен район Варна – konkurs.varna@vss.justice.bg 
за Апелативен район Бургас – konkurs.burgas@vss.justice.bg 
за Апелативен район Пловдив - konkurs.plovdiv@vss.justice.bg
за Висш съдебен съвет – konkurs.vss@vss.justice.bg
Всяко есе трябва да съдържа следната информация:

- име, презиме и фамилия на участника;
- област, община, населено място, пълно наименование на училището, клас;
- телефонен номер на училището;
- телефонен номер на участника;
- електронен адрес на училището;
- електронен адрес на участника;
Всеки участник има право да участва с едно есе.

Конкурсните работи да отговарят на следните изисквания:

- Формат: DOC или DOCX на Microsoft Word;
- Обем: до три печатни страници формат А4;
- Разредка на редове и абзаци: 1,5;
- Подравняване: двустранно;
- Шрифт: Times New Roman;
- Размер на шрифта: 12;
Критерии:

- Демонстриране на познания за съдебната власт;
- Теза, съответстваща на формулираната тема;
- Оригиналност и творчески подход;
- Недвусмислено изразяване на лична позиция;
- Удачно подбрани аргументи;
- Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
- Спазване на езиковите норми.
Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на инициативата „Дни на отворените врати в Темида 2015г“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд