Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
05 март 2015 година

НАГРАДА 
ЗА МЕДИЙНО ОТРАЗЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА 
КАМПАНИЯ „ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ”


Висшият съдебен съвет в рамките на дейност „Информационна кампания” по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система” договор № К 13-15-1/04.12.2013г. по ОПАК обявява награда за медийно отразяване на инициативата „Дни на отворените врати”, която ще се проведе в петте апелативни райони, както следва:

- 9 април 2015г. - в Съдебна палата - гр. Варна, пл. „Независимост” №2; 
- 15 април 2015г. - в Съдебна палата - гр. Бургас, ул. „Александровска” № 101;
- 16 април 2015г. - в Съдебна палата - гр. Пловдив, ул. „Шести септември” № 167;
- 16 април 2015г. - в Съдебна палата – гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 16;
- 21 април 2015г. - в Съдебна Палата – гр. София, ул. „Витоша” № 2.
В рамките на „Дните на отворени врати” ще бъде представена информация за структурата, организацията и работата на органите на съдебната власт пред посетители и заинтересовани лица.

За участие в конкурса могат да кандидатстват журналисти от:
- електронни медии (радио и телевизия).;
- печатни медии (вестници и списания);
- информационни агенции и нови медии (интернет медии)
- журналисти на свободна практика.

Ще се приемат и материали, номинирани от медии, неправителствени организации, експерти в областта на медиите, магистрати, представители на съсловните организации на магистратите и Гражданския съвет към ВСС.

Материалите ведно с професионално CV следва да се изпращат по електронна поща на адрес konkurs.vss@vss.justice.bg в срок до 30.04.2015г. включително, както следва:

- за материали в печатни медии - линк към публикацията в електронната страница на медията и/или фотокопие от публикуваната статия.
- за материали в електронни медии - аудио/видео файл с излъчените материали.
- за материали в информационни агенции и нови медии - линк към материала и/или разпечатка на страницата с дата на публикуване.

Обявяването на победителя и връчването на наградата - грамота и лаптоп, ще се проведе в Деня на отворени врати на Висшия съдебен съвет – на 18.05.2015г.

Критерии за оценяване: 
- обективност и независимост при отразяване на информационната кампания „Дни на отворените врати”;
- достоверност на представените факти и данни;
- творчески и нестандартен подход към темата;

Отличеният журналистически материал ще бъде публикуван на интернет сайта на ВСС и на Фейсбук страницата на инициативата „Дни на отворените врати в Темида 2015г“.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд