Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 февруари 2015 година

На 20 февруари 2015 г., в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе третата среща на работната група за подобряване и промяна на начина на атестиране към Комисията по предложенията и атестирането. В заседанието взеха участие членове на Комисията по предложенията и атестирането, магистрати от Върховен административен съд, Върховен касационен съд, Върховна касационна прокуратура, Апелативен съд гр. София, Апелативен съд гр. Пловдив, Апелативен съд гр. Варна, Апелативен съд гр. Бургас, Апелативна прокуратура гр. София, Апелативна прокуратура гр. Пловдив, Апелативна прокуратура гр. Варна, Апелативна прокуратура гр. Бургас, Апелативна прокуратура гр. Велико Търново, Окръжен съд гр. Стара Загора, Окръжен съд гр. Пловдив.

Работната среща протече при обсъждане на предложенията за изменения и допълнения на Закона за съдебната власт, касаещи атестирането на магистратите и бяха одобрени конкретни текстове за промяна на настоящите разпоредби, уреждащи дейността по атестиране.

Предложенията ще бъдат изпратени до всички органи на съдебната власт за становища, както и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, раздел Решения на постоянните комисии, подраздел Комисия по предложенията и атестирането, в рубрика Събития.

Благодарим на всички участници в работната група.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд