Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 февруари 2015 година

По отношение на обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол № 42/31.10.2013 г. конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на 57 свободни длъжности в окръжните прокуратури и в изпълнение на решението си по протокол № 55/27.11.2014 г. ВСС изпрати по реда на чл. 161 от ЗСВ уведомления за встъпване в длъжност на 53 от класираните кандидати

По отношение на обявения с решение на Висшия съдебен съвет по протокол 39/10.09.2014 г. конкурс за първоначално назначаване на 8 длъжности „съдия” в районните съдилища и в изпълнение на решение по протокол № 2/15.01.2015 г. за назначаване на класираните кандидати ВСС изпрати по реда на чл. 161 от Закона за съдебната власт уведомления за встъпването им в длъжност.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд