Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
19 февруари 2015 година

Членът на Висшия съдебен съвет Елка Атанасова получи наградата „Юрист на годината 2014” в конкурса на „Правен свят” провеждан за осми път.
Номинацията на г-жа Атанасова е мотивирана с активното й участие в разрешаването на проблема с неравномерната натовареност на магистратите и със задълбочената й работа, като съпредседател на Комисията по анализ и отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт по определянето на разумна норма на натовареност на прокурорите.
Наградата на съдебните репортери и журналисти бе присъдена на Соня Янкулова-съдия от Върховния административен съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд