Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
16 февруари 2015 година

Днес, в сградата на Висшия съдебен съвет, се проведе поредното заседание на работната група към ВСС за изпълнение на „Междуведомствен план за действие в изпълнение на препоръките за противодействие срещу неоправдано забавяне на наказателния процес”. На него присъстваха членовете на ВСС и на комисия „Международна дейност” - Соня Найденова, представляващ ВСС, Магдалена Лазарова, Мария Кузманова и Милка Итова, заместник-главният прокурор при Върховна касационна прокуратура - Пенка Богданова, завеждащият отдел „Аналитичен” при ВКП – Сава Петров, заместник-директорът на Националния институт на правосъдието - Нели Маданска, директорът на дирекция „ИМО” – Смилена Костова, програмният директор в дирекция „ИМО” – Станимир Керемидчиев, заместник-министърът на правосъдието - Петко Петков, главният експерт в отдел „Механизъм за сътрудничество и оценка” - Елена Фурнаджиева-Разпопова, заместник-директорът на Главна дирекция „Криминална полиция” - Георги Арабаджиев, началникът на сектор в дирекция „Международно сътрудничество” на МВР – Дора Згуровска.
На срещата продължи дебатът по необходимостта от продължаване на мерки от миналогодишния план за действие като: възможността за създаване на целеви фонд за провеждане на координирани смесени и съвместни обучения между МВР, ДАНС, ПРБ и НИП, мониторинга по прилагането на Наказателно-процесуалния кодекс на Република България, нормативната уредба за съдебната експертиза и вещите лица, изработването на нова концепция за съдебните заседатели. 
Следващото заседание на работната група ще се проведе на 16 март 2015 г. от 13.30 ч. в сградата на Висшия съдебен съвет, когато ще се обсъдят окончателно правилата за дейността на работната група, новия план за действие за 2015 г. и анализа за изпълнение на плана от 2014 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд