Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 14 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържал се” избра прокурор Антон Стоянов за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура гр. Свиленград. Останалите кандидати получиха гласове, както следва: Мария Кирилова - 1 глас „за”, 5 против” и 14 „въздържал се”, Антон Иванов - 2 гласа „за”, 7 „против” и 11 „въздържал се”.

Прокурор Стоянов има над 15 години юридически стаж в органите на съдебната власт.
С решение на ВСС по протокол №1/07.01.2010 г. той е повишен в ранг „прокурор в АП”. От 10.12.2009 г. до настоящия момент заема длъжността административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Свиленград.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районна прокуратура – Свиленград прокурор Стоянов посочва, че въпреки трудностите, с които се е сблъскал през първия си мандат като административен ръководител, прокуратурата е постигнала много добри резултати по показатели като срочност и качество на работата. Направено е много по проблема с високите нива на натовареност на прокурорите, по престъпленията, свързани с нелегалното преминаване на границата и контрабандата. Целите, които си поставя за през втория мандат са: повишаване на ефективността в дейността на РП - гр. Свиленград, анализ и обобщаване на съдебната и прокурорска практика, подобряване на надзора над досъдебното производство, подобряване работата на прокурорите и качеството на прокурорските актове, както и надзора за законност, защита на обществения интерес и правата на гражданите. Посочени са и конкретни мерки за постигане на гъвкава, прагматична, общественополезна и ефективна дейност на Районна прокуратура – гр. Свиленград.

Членът на ВСС Румен Боев подкрепи кандидатурата на Антон Стоянов като подчерта, че прокурорът има зад гърба си един успешен мандат като административен ръководител, по време на който е въвел добра организация в Районна прокуратура – гр. Свиленград, една от най-тежките в страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд