Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет взе решение да възобнови производството по дисциплинарно дело №9/2010 г. на ВСС, водено срещу Петър Сантиров – съдия в Софийски градски съд, което е спряно с решение на ВСС от 31 юли 2014г., поради отпадане на основанието за спиране - воденото срещу Петър Сантиров наказателно производство е приключило с решение №189/03.02.2015г. на Върховния касационен съд на Р България, Второ наказателно отделение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд