Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 февруари 2015 година

Д Е К Л А Р А Ц И Я

По повод интервю на съпредседателя на парламентарната група на „Реформаторския блок” и лидер на „Демократи за силна България” г-н Радан Кънев в ефира на bTV на 04.02.2015 г., в което се отправят тенденциозни твърдения по адрес на работата на Висшия съдебен съвет, заявяваме следното:

Свидетели сме на поредния опит на г-н Радан Кънев за политическа атака срещу органите на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет.

По недопустим за демократичния ред начин се поставя под съмнение акт на съдебната власт. Нещо повече, решението на ВСС е последвано от Указ на Президента на Република България за назначаване на избрания за председател на Върховния касационен съд. В тази връзка напомняме на г-н Кънев, че процедурата по избора на председател на ВКС се проведе при възможно най-високите стандарти на публичност и прозрачност.

Не приемаме опитите от страна на г-н Кънев да внуши вина на съдебната власт и в частност на Висшия съдебен съвет за проблемите, които България среща по изпълнение на препоръките в докладите на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и проверка. При представянето на поредния доклад, на 28 януари 2015 г., представляващият ВСС ясно заяви, че препоръките се отнасят, както за съдебната власт, така и за всички останали власти. Въпрос на държавнически подход и на стратегически поглед е постигането на консенсус между законодателна, изпълнителна и съдебна власт за реален напредък на България в борбата с корупцията и организираната престъпност.

Висшият съдебен съвет ясно демонстрира желание за постигане целите на приетата от Народното събрание актуализирана стратегия за реформа на съдебната власт. Поведението, на което ставаме свидетели ясно сочи, че има сили, чиято цел не е нейното реализиране, а постигане на краткосрочни политически резултати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд