Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет възложи на Галя Георгиева член на ВСС и член на Комисия „Съдебна администрация” да извърши проверка на назначенията на съдебните служители в администрацията на Административен съд София-град, в срок до 15 март 2015 г. Със същото решение ВСС възложи на директора на дирекция „Вътрешен одит” във Висшия съдебен съвет да организира проверка за съответствието с КТ, ЗСВ и решение на ВСС по протокол № 43/05.11.2009 г. на извършените подбор и назначаване на съдебните служители в следните съдилища: 
- Софийски градски съд, Софийски районен съд, Софийски окръжен съд, Софийски апелативен съд, Административен съд София-област, Апелативен специализиран наказателен съд и Специализиран наказателен съд за периода от 2013 г. до настоящия момент. Срок за извършване на проверките - до 31.03.2015 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд