Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет с 20 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра Росен Стоянов за административен ръководител – председател на Районен съд Генерал Тошево.

Съдия Стоянов има над 13 години юридически стаж в органите на съдебната власт. От 2006 до 2013 г. е съдия в РС-Генерал Тошево, а преди това от 1999 до 2006 г. е следовател в Окръжна следствена служба – Добрич.

В Концепцията си за стратегическо управление на Районен съд – Генерал Тошево Росен Стоянов е очертал следните основни принципи – отговорност пред обществото, прозрачност и бързина в дейността на органите на съдебната власт, приемственост по отношение установените добри практики в работата на РС-Генерал Тошево, поддържане на добра работна атмосфера, оптимизиране на работните процеси, инициативност и креативност по отношение утвърждаването на нови управленски практики. Стоянов акцентира върху необходимостта от повишаване нивото на квалификация на съдиите и съдебните служители, налагането на времеви стандарти и механизми за движението и приключването на делата, както и за тяхното спазване. Кандидатът се обяви за ежемесечно отчитане на броя на върнатите от въззивна и касационна инстанция дела, по които е постановена отмяна на първоинстанционния акт, анализ на причините, последвани от периодични събрания, на които да се обсъдят констатираните пропуски. Той изтъкна като приоритет - създаването на пълни електронни досиета на делата и увеличаване ролята на електронното призоваване. Росен Стоянов акцентира върху необходимостта от осигуряването на спешен финансов ресурс за ремонт на сградата на районния съд.

Членът на ВСС Даниела Костова подкрепи кандидатурата на съдия Стоянов, отбелязвайки като позитивни целите в концепцията му, както и предвидените мерки за изпълнението им.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд