Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
5 февруари 2015 година

Висшият съдебен съвет избра с 15 гласа „за”, нито един „против” и 4
„въздържал се” полк. Димо Димитров Бъчваров за административен ръководител – военно-окръжен прокурор на Военно-окръжна прокуратура - Пловдив. Другият кандидат полк. Максим Илиев Караджов – заместник военно окръжен прокурор на ВОП - Пловдив получи три гласа „за”, 9 против” и 7 „въздържал се”.
Полк. Бъчваров има 22-години юридически стаж в органите на съдебната власт. Бил е стажант-юрист в Окръжен съд-Хасково, военен следовател и военен прокурор в Военно-окръжна прокуратура – Пловдив. 
В Концепцията си за стратегическо управление на Военно-окръжна прокуратура – Пловдив полк. Димо Бъчваров отбелязва, че в Доклад на прокуратурата е посочено как ВОП-Пловдив е не само най-натоварената военно-окръжна прокуратура, но и една от най-натоварените окръжни прокуратури в страната. В същото време полк. Бъчваров изтъква, че във второто полугодие на 2014 г., резултатите на ВОП-Пловдив бележат спад. Основната причина за занижения ритъм на работата за полугодието е липсата на титулярен административен ръководител. 
Основно място в Концепцията е отделено на преодоляване недостатъчната възможност на оперативно-издирвателните служби на „Военна полиция”-Пловдив да организират работата си по разкриване на извършителите на престъпления. Изходът от това положение е по-активен подход от страна на ВОП-Пловдив, като орган, осъществяващ ръководство и надзор, не само по образуваните досъдебни производства, но и с решаване на текущи въпроси, даване на конкретни указания и контрол на способите и времето, за което се изпълняват. Полк. Бъчваров заяви намерение да работи за повишаване на активността на военните следователи. 
Главният прокурор Сотир Цацаров постави въпрос и на двамата кандидати – кога Военно-окръжна прокуратура – Пловдив ще засили своята дейност по отношение разследванията за злоупотреби в армията. По-късно Цацаров подкрепи кандидатурата на полк. Димо Бъчваров, който е представил ясна визия за проблемите пред ВОП-Пловдив и тяхното разрешаване. Главният прокурор изтъкна, че липсата на избор на административен ръководител при предишната процедура, проведена в средата на 2014 г., е довело до негативни резултати в работата на ВОП-Пловдив.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд