Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
3 февруари 2015 година

Днес във Висшия съдебен съвет е депозирано копие от Решение № 189 от 03.02.2015г. на Върховния касационен съд по наказателно дело 515/2014г., с което се потвърждават оправдателните присъди на Софийски апелативен съд спрямо Николай Цонев, Тенчо Попов и Петър Сантиров.
С резолюция на представляващия Висшия съдебен съвет Соня Найденова, Решението на ВКС е изпратено на дисциплинарния състав, на Комисията по дисциплинарни производства и Комисията по професионална етика и превенция на корупцията.
Срещу Петър Сантиров, съдия в Софийски градски съд, бе образувано дисциплинарно дело №9/2010г. по предложение на петима членове на ВСС за нарушаване Кодекса за етично поведение на българските магистрати и накърняване престижа на съдебната власт, което е спряно до приключване на наказателното производство срещу него.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд