Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2 февруари 2015 година

На редовното си заседание днес, Комисията по професионална етика и превенция на корупцията изслуша устен доклад на председателя на Върховния административен съд Георги Колев във връзка с разпоредената от него проверка в Административен съд – гр. Варна, по повод писма на съдии от същия съд.

Окончателният доклад от проверката ще бъде на вниманието на Етичната комисия на следващото й заседание, когато ще бъде взето решение въз основа на представените констатации.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд