Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
29 януари 2015 година

На следващото си заседание – на 05.02.2015г. Висшият съдебен съвет ще обсъди План за действие с конкретни краткосрочни мерки за изпълнение на препоръките от Доклада на Европейската комисия до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка, от 28.01.2015г.

Всяка от постоянните комисии на ВСС след запознаване с констатациите, заключенията и препоръките, дадени в Доклада на ЕК и Техническия доклад към него ще предложи конкретни краткосрочни мерки за тяхното изпълнение, които ще бъдат заложени в Плана за действие на Висшия съдебен съвет.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд