Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
27 януари 2015 година

Комисията по професионална етика и превенция на корупцията е образувала преписка във връзка с постъпилия във Висшия съдебен съвет сигнал от съдии от Административен съд – Варна, с който се съобщава за оказван натиск от председателя на Административен съд – Варна Тинка Косева върху свободната воля на съдиите и формирането на независима им преценка.

Председателят на Върховния административен съд е възложил проверка по случая, като резултатите от нея се очакват в началото на следващата седмица.

Сигналът ще бъде разгледан на редовното заседание на Етичната комисия следващата седмица.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд