Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
27 януари 2015 година

ВСС публикува на интернет страницата си Протокол от изслушването на кандидатите, номинирани за участие в конкурса за избор на председател на ВКС със съдиите от Върховния касационен съд, проведено на 16 януари 2015 година в Зала 15 на Съдебната палата в град София. Протоколът е публикуван в раздел „Избор на председател на ВКС”, подраздел „Кандидати”

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд