Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
24 януари 2015 година

ВИСШИЯТ СЪДЕБЕН СЪВЕТ ПРЕДСТАВЯ

Проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“

На 26 януари 2015 г. от 10.30 ч. в зала „Триадица“ 1 на Гранд-Хотел „София“ ще се проведе встъпителна пресконференция по проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система“, който се осъществява по приоритетна ос I „Добро управление“, подприоритет 1.5. „Прозрачна и ефективна съдебна система“ на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Общата цел на проекта е подобряване публичния образ и прозрачността в работата на съдебната система и на Висшия съдебен съвет.

В пресконференцията ще участват г-жа Моника Димитова -Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет“ и представители на фирмите изпълнители по проекта.

Покани са отправени към Министерство на правосъдието, Представителството на ЕК в България, представители на ВКС и ВАС, Прокуратурата на Република на България, Инспектората към ВСС, членове на Гражданския съвет към ВСС, административни ръководители и магистрати от органите на съдебната система, неправителствени организации и медии.

Проектът е на обща стойност 488 088, 48 лв. и е насочен към подобряване на комуникациите, ефективността и прозрачността на работата в съдебната система и Висшия съдебен съвет, както и към повишаване доверието на гражданите и бизнеса в съдебната система и ВСС.

До началото на месец септември 2015 г., в рамките на срока на проекта, ще бъдат изпълнени всички дейности, сред които Разработване на комуникационна стратегия на съдебната власт, провеждане на съпътстващи обучения и Национална конференция за нейното представяне, провеждане на Информационна кампания за повишаване прозрачността в работата на съдебната система и подобряване имиджа на институциите й, провеждане на Дни на отворени врати във ВСС и петте апелативни райони.

Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на капацитета на ВСС за по-добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”, договор №К13-15-1/04.12.2013 г., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд