Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
23 януари 2015 година

Нови две организации бяха приети за членове на Гражданския съвет към ВСС. На първото за 2015 г. заседание към Гражданския съвет на ВСС се присъединиха Българската асоциация на вещите лица и експертите БА „ВЛЕК” и Сдружение за правно развитие „ЮСТИЦИЯ”.

БА „ВЛЕК” е създадена на основата на съществуваща структура от професионални връзки между действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица и арбитражни експерти.

Сдружение за правно развитие „ЮСТИЦИЯ” е новоучредена неправителствена организация, която си поставя за цел повишаване на квалификацията на настоящите, бъдещи и бивши студенти по специалност „Право” от Варненския свободен университет.

На заседанието на Гражданския съвет на ВСС бе обсъдена структурата на Годишната програма и проект на политики на ВСС.

Членовете на Гражданския съвет проведоха обсъждане и на Проект на Комуникационна стратегия на съдебната власт 2015-2020г., разработен от консорциум „Ефективна комуникация ДЗЗД” в изпълнение на проект „Управление на капацитета на Висшия съдебен съвет за по- добро управление на комуникационните процеси и повече прозрачност в дейността на съдебната система”.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд