Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
22 януари 2015 година

По предложение на дисциплинарния състав по дисциплинарно производство № 1/2015г. Висшият съдебен съвет присъедини същото към дисциплинарно производство № 33/2014г.
Двете дисциплинарни производства са образувани срещу Румяна Методиева Ченалова – съдия в Софийски градски съд за извършени от нея дисциплинарни нарушения съответно по чл.307 ал.4 т.т.1, 2, 3 и 4 от ЗСВ и по чл.307 ал.4 т.т. 2, 4 и 5 от ЗСВ.
На основание чл.232 от Закона за съдебната власт, по предложение на дисциплинарния състав по ДП № 33/2014г., ВСС отстрани Румяна Методиева Ченалова. от длъжност „съдия” в Софийски градски съд за срок от 6 месеца .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд