Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 януари 2015 година

Във връзка с Процедурата за избор на председател на ВКС в срока по т. 2, раздел II „Публично оповестяване на документите” от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, във Висшия съдебен съвет са постъпили две становища за кандидатите за председател на ВКС – Павлина Панова и Лозан Панов.

В подкрепа кандидатурата на съдия Павлина Панова е получено становище от проф. дюн Маргарита Иванова Чинова, Юридически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

Кандидатът Лозан Панов е подкрепен от Сдружение „Юристи срещу корупцията”.

Становищата са публикувани на сайта на ВСС в раздел „Избор на председател на ВКС”, подраздел „Кандидати”.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд