Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
20 януари 2015 година

Утре, 21 януари 2015г. от 11.00 часа г-н Ясен Тодоров, председател на Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” /КПЕПК/ и г-жа Милка Итова, председател на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи /КПА/ ще представят на брифинг пред медиите окончателните доклади от проверките относно притежаваните професионални и нравствени качества от кандидатите за председател на ВКС – Павлина Панова и Лозан Панов, приети на заседанията на двете комисии, съответно от 19 и 20 януари 2015г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд