Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
15 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет по предложение на членовете Димитър Узунов, Румен Боев, Георги Колев, Юлиана Колева и Михаил Кожарев образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Румяна Ченалова – съдия в Софийски градски съд.

На основание чл.316, ал.3 от ЗСВ чрез жребий бе избран дисциплинарен състав: Румен Боев, Каролина Неделчева и Ясен Тодоров.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд