Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
15 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет създаде Междуведомствен съвет за информационна сигурност в органите на съдебната власт /МСИС/ в състав експерти от администрацията на Висшия съдебен съвет, Върховния касационен съд, Върховния административен съд и Прокуратурата на Република България.

Мотивите за създаване на Междуведомствения съвет са констатираните резултати през месеците ноември и декември 2014г., когато чрез вредоносни програми бяха извадени от строя различни ИТ-системи в някои съдилища. Въпреки създаденият кризисен щаб ад-хок, възникналата ситуация показа че има слабости в подготовката на ИТ-специалисти, работещи в органите на съдебната власт и не всички ИТ-кадри действат адекватно, не са компетентни и трябва да се засилят мерките за сигурност. Друга причина е липса на единни Вътрешни правила за информационна сигурност.

Първата задача на Междуведомственият съвет е да изготви Вътрешни правила за информационна сигурност на системите в органите на съдебната власт, които да предложи на КПКИТС и КПВ, за утвърждаване от ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд