Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
14 януари 2015 година

Днес във Висшият съдебен съвет е депозирано писмо от 51 /петдесет и един/ съдии от Върховния касационен съд, с което се отправя Покана за изслушване на допуснатите кандидати по реда на Раздел II, т.11 от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор, на 16.01.2015г. от 14.00 часа в зала 15 на Съдебната палата.
Покана за присъствие във форума е отправена към членовете на Висшия съдебен съвет и Министъра на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд