Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
12 януари 2015 година

Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” за първи път проведе публично заседание, на което с участието на кандидатите в изборната процедура за председател на Върховния касационен съд – Павлина Панова и Лозан Панов, се обсъдиха обстоятелствата по становищата за притежаваните от кандидатите нравствени качества по реда на т. 4.2. от Раздел II. Публично оповестяване на документите от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор. 
В изслушването си пред Комисията и двамата кандидати изразиха надежда и готовност за провеждане на честна, открита и публична процедура за избор на председател на Върховния касационен съд.
Няма установени нарушения и негативни констатации от извършени проверки от Инспектората към ВСС спрямо двамата кандидати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд