Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
9 януари 2015 година

В раздел “Съобщения и обществени поръчки” на сайта на Висшия съдебен съвет, е публикувана обява за набиране, в срок до 14 януари 2015 г., на кандидати измежду съдиите, прокурорите и следователите, за подбор на членове на Комисията по провеждане на избор на кандидат за генерален адвокат в Съда на Европейския съюз.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд