Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
9 януари 2015 година

Във връзка с процедурата за избор на председател на Върховния касационен съд, открита с решение на Висшия съдебен съвет по протокол №54/20.11.2014 г., на 12 януари 2015 г. от 10 ч., в сградата на ВСС, Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” ще проведе обсъждане, с участието на кандидатите в изборната процедура – Павлина Панова и Лозан Панов, на обстоятелствата по становищата за притежаваните от кандидатите нравствени качества по реда на т. 4.2. от Раздел II. Публично оповестяване на документите от Правилата за избор на председател на Върховния касационен съд, председател на Върховния административен съд и главен прокурор.

Заседанието може да бъде проследено от медиите в Пресцентъра на ВСС.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд