Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
8 януари 2015 година

Висшият съдебен съвет изслуша представителите на съдиите от Софийски градски съд, подписали писма до ВСС от 10.12.2014 г. и от 22.12.2014 г., и подкрепилите ги съдии от Софийски районен съд, подписали писма от 11.12.2014 г. и от 23.12.2014 г., както и представители на адвокатите, подали писмо на 17.12.2014 г., във връзка с подписаната от тях „Декларация в подкрепа искането за оставка на административното ръководство на СГС”, публикувана на 18.12.2014 г.

Въз основа на изслушванията, Висшият съдебен съвет реши да извърши проверка по повод повдигнатите въпроси от представителите на съдиите и на адвокатите на работата на ръководството на Софийски градски съд. Проверката ще се извърши в срок до края на месец януари 2015 г. от временна комисия в състав от следните членове на ВСС: Галя Георгиева, Даниела Костова, Калин Калпакчиев, Камен Иванов, Милка Итова, Юлия Ковачева, Галина Карагьозова, Димитър Узунов, Каролина Неделчева, Мария Кузманова, Светла Петкова, Соня Найденова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд