За нас
История на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Към предишни състави

Постоянни комисии към ВСС

ДЕЙСТВАЩ  В  МОМЕНТА
     от 03.10.2017 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ  ВСС

ДЕСИСЛАВА АХЛАДОВА - Министър на правосъдието

ПО ПРАВО

Лозан Панов - Председател на ВКС
Георги Чолаков - Председател на ВАС от 22 ноември 2017 г.
Георги Колев - Председател на ВАС до 22 ноември 2017 г.
Иван Гешев - Главен прокурор от 18 декември 2019 г.
Сотир Цацаров - Главен прокурор до 17 декември 2019 г.

СЪДИЙСКА КОЛЕГИЯ:

Лозан Панов - Председател на ВКС
Георги Чолаков - Председател на ВАС

Квота на съдиите

Атанаска Дишева
Боряна Димитрова
Красимир Шекерджиев
Олга Керелска
Севдалин Мавров
Цветинка Пашкунова

Квота на Народното събрание

Боян Магдалинчев - представляващ ВСС
Боян Новански
Вероника Имова
Даниела Марчева
Драгомир Кояджиков
Стефан Гроздев

ПРОКУРОРСКА КОЛЕГИЯ:

Иван Гешев - Главен прокурор

Квота на прокурорите

Георги Кузманов
Даниела Машева до 25.06.2020 г.
Огнян Дамянов
Пламен Найденов
Евгени Иванов от 12.10.2020 г.

Квота на следователите

Евгени Диков до ноември 2020 г.
Стефан Петров от 12.04.2021 г.

Квота на Народното събрание

Гергана Мутафова
Йордан Стоев
Калина Чапкънова
Пламена Цветанова до 23.01.2020 г.
Светлана Бошнакова

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд