За нас
История на ВСС
Състав на ВСС
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Румен Георгиев Георгиев

Образование: СУ „Св. Климент Охридски” ,специалност „Право” 
Професионална дейност:

от 07.07.1982 г. до 18.04.1986 г. – следовател в отдел „Следствен” – София– град 
от 18.04.1986 г. до 01.05.1987 г. – старши следовател в отдел „Следствен” – София– град 
от 01.05.1987 г. до 01.01.1990 г. – началник на отделение в отдел „Следствен” – София– град 
от 01.01.1990 г. до 01.08.1990 г. – старши следовател в отдел „Информация и анализ” на Главно следствено управление 
от 01.08.1990 г. до 20.05.1992 г. – главен следовател в отдел „Информация и анализ” на Главно следствено управление 
от 20.05.1992 г. до 09.12.1998 г. – зам. директор на Национална следствена служба и началник на отдел „Кадри” 
от 09.12.1998 г. до 26.05.2004 г. – зам. директор на Специализирана следствена служба, от 2002 г. Национална следствена служба и и.д. директор на Национална следствена служба
от 26.05.2004 г. до 29.03.2006 г. – ръководител на отдел в Национална следствена служба 
от 29.03.2006 г. до 03.10.2012 г. – зам. директор на Национална следствена служба 
от 03.10.2012 г – член на ВСС

Участие в комисии:

Комисия „Професионална квалификация, информационни технологии и статистика” – председател 
Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт 
Комисия „Бюджет и финанси” 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд