Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
10 май 2013 година
Висш съдебен съвет 
Република България
Supreme Judicial Council
Republic of Bulgaria

Във връзка със стартирането на проект „Подкрепа за Висшия съдебен съвет, свързана с изграждането на капацитет и подобряване на ефективността на съдебната система” по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 ще се проведе откриваща пресконференция, на която ще бъдат представени целите и дейностите по проекта. 
Пресконференцията ще се проведе на 17 май 2013 г. (петък), от 11.00 ч., в пресцентъра на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” №12. Покани ще бъдат отправени до Нейно Превъзходителство посланика на Кралство Норвегия, Министерски съвет, Министерство на финансите, Министерство на правосъдието, в качеството му на Програмен оператор по НФМ 2009-2014, представители на другите бенефициенти по НФМ, представители на органите на съдебната власт, неправителствени организации и журналисти.


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Висшия съдебен съвет и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Програмния оператор или на Донора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд