Постоянни комисии
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
КОМИСИЯ ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ

Контакти

 

г-жа Бонка Дечева - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, тел: 930 4965, boni.decheva@gmail.com

г-жа Даниела Машева - председател на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС

Дирекция "Съдебни кадри и конкурси на магистрати" Дирекция "Атестиране на магистрати"

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организацията на дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет  (приети с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/04.10.2016 г.)

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд