Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Отчети

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА 2021 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА 2020 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА 2019 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА 2018 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО АТЕСТИРАНЕТО И КОНКУРСИТЕ КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА 2017 г. 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ ЗА 2016 г. 

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ ЗА 2015 г. - Приложение 1 - 1.11.2Приложение 2Приложение 3Приложение 4Приложение 5Приложение 6Приложение 7Приложение 8Приложение 9Приложение 10Приложение 11

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ ЗА 2014 г. - Приложение 1 - 1.11.21.31.4 и 1.5Приложение 2Приложение 3Приложение 4Приложение 5Приложение 6,Приложение 7Приложение 8Приложение 9Приложение 10

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ ЗА 2013 г. - Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7

2013 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ КЪМ ВСС за периода 03.10.2012 г. до 29.03.2013 г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА И АТЕСТИРАНЕТО НА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ И СЛЕДОВАТЕЛИ КЪМ ВСС за периода 03.10.2012 г. до 31.07.2013 г.

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд