Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Протоколи

ПРОТОКОЛ № 1 от заседание на Работната група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и привеждане на щатни разписания на органите на съдебната власт в съответствие с него, проведено на 11 юли 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 2 от заседание на Работната група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и привеждане на щатни разписания на органите на съдебната власт в съответствие с него, проведено на 03 октомври 2016 г.

ПРОТОКОЛ № 3 от заседание на Работната група за актуализиране на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата и привеждане на щатни разписания на органите на съдебната власт в съответствие с него, проведено на 14 ноември 2016 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд