Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Отчети

2017 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ "СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА" КЪМ СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС ЗА 2016 Г.

 

2016 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2015 Г.

 

2015 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2014 Г.

 

2014 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2013 Г.

 

2013 година

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ НА СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ ЗА 2012 Г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд