Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Годишни програми

2016 - 2017 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯ "СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА" към Съдийската колегаия на ВСС за периода последно тримесечие на 2016 г. до 03.10.2017 г.

 

2015 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - 2015

 

2014 година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - 2014

 

2012 - 2013  година

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТИТЕ НА КОМИСИЯ ПО АНАЛИЗ И ОТЧИТАНЕ СТЕПЕНТА НА НАТОВАРЕНОСТ В ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ - НОЕМВРИ 2012 – НОЕМВРИ 2013

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд