Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2010

 

Протокол № 2 - Обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2009 г.

 

Протокол № 3 - Оценка на съдебната реформа.

 

Протокол № 6 - Трансформирани щатни бройки.

 

Протокол № 6 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

 

Протокол № 7 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

 

Протокол № 8 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

 

Протокол № 9 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

 

Протокол № 10 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

 

Протокол № 11 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 12 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 13 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 14 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 15 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 16 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 17 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 18 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 19 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 19 - Доклад за определяне показателите за натовареността на магистратите в отделните нива и звена на съдебната власт

 

Протокол № 19 - Анализ на обобщените резултати от извършени планови проверки от Инспектората към ВСС, дадени препоръки и тяхното изпълнение по граждански, търговски и наказателни дела по апелативни съдебни райони

 

Протокол № 20 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 21 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 22 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 23 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 24 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 25 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 25 - Намаляване на щатната численост на Административните съдилища

 

Протокол № 26 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 28 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 29 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 31 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 32 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 33 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 34 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 35 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 36 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 37 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 39 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 40 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 40 - Обобщен доклад за резултатите от проведените срещи на членовете на КИМОРДООИ и с административните ръководители на апелативните съдилища и прокуратури

 

Протокол № 41 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г.

 

Протокол № 43 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 44 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 45 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 46 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Протокол № 47 - Обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и разследващите органи през 2010 г.

 

Протокол № 47 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2010 г

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд