Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2009

 

Протокол № 1 - Обхват и структура на годишния доклад за прилагането на закона и за дейността на Прокуратурата и разследващите органи през 2008 г.

 

Протокол № 6 - Процедура за назначаване на административни ръководители и техни заместници

 

Протокол № 9 - Класификатор на длъжностите в администрацията на органите на съдебната власт

 

Протокол № 14 - Разпределение на компютърна техника и периферия дарена от МДААР

 

Протокол № 15 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 16 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 19 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 19 - Списък на преназначените следователи

 

Протокол № 22 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 22 - Таблица № 1 за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи

 

Протокол № 23 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 24 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 25 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 26 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 27 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 28 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 29 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 30 - Регистър за дейностите по управление на качеството 2009

 

Протокол № 31 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 32 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г

 

Протокол № 33 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 33 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г., Допълнителна т.20

 

Протокол № 34 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 36 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 38 - Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността:

 

"съдия" във ВКС, "съдия" във ВАС, "прокурор" във ВКП, "прокурор" във ВАП

 

Протокол № 38 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 39 - Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността "прокурор" в АП

 

Протокол № 39 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 40 - Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността "съдия" в АС

 

Протокол № 41 - Проект на Медийна стратегия на съдебната власт

 

Протокол № 42 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 43 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 44 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 45 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 47 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 51 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 51 - Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността:

"съдия" във Адм.С, "съдия" във ОС, "прокурор" във ОП

 

Протокол № 52 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 52 - Становище на Председателя на Комисията по предложенията и атестирането, обобщаващо резултатите от атестирането на кандидатите за длъжността:

"съдия" във РС, "прокурор" във РП

 

Протокол № 53 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Протокол № 53 - Промени по бюджетни сметки на органи на съдебната власт за 2009 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд