Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
2012

ПРОТОКОЛИ И РЕШЕНИЯ

 

Протокол № 6 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 7 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 8 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 9 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 10 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 11 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 12 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 13 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

 

Протокол № 14 от заседание на Комисия по анализ и отчитане степента на натовареностна органите на съдебната власт

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд