Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Резултатите от проведения на 04.04.2015 г. писмен изпит в конкурса за младши съдии, заедно с изтеглените казуси и техните решения, както и график за провеждане на устния изпит могат да бъдат открити в раздели Решения на постоянните комисии/КПА/Конкурси и Конкурси.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд