Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

На днешното си заседание Висшият съдебен съвет определи 20 на сто от броя на свободните длъжности за „съдия” в окръжните съдилища.

Във връзка с изтегления жребий предстои да бъдат изпратени писма до административните ръководители на съответните органи на съдебната власт за предоставяне на информация относно необходимата специализация за всяка от определените длъжности.

След обобщаване на исканата информация, ВСС ще обяви конкурс за повишаване в длъжност и преместване за заемане на длъжностите „съдия” в окръжните съдилища, след което ще бъде обявен и конкурсът за първоначално назначаване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд