Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

С оглед предстоящото обявяване от Висшия съдебен съвет на свободните длъжности „съдия” в районните съдилища молим назначените кандидати в конкурса за преместване в районните съдилища да встъпят в длъжност с цел своевременно обявяване на конкурси за заемане на всички възможни длъжности.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд